Back
Pariisi ja Helsinki, 21 December 2022
Neoen ja Prokon solmivat kolmannen PPA-sopimuksen Equinixin kanssa vähintään 57 MW:n tuulivoimasta Suomessa 
  • Neoen ja Prokon sopivat toimittavansa Equinixille 60 prosenttia rakennettavan Storbötetin tuulipuistonsa vihreästä energiasta ja alkuperätakuista 
  • Kyseessä on Neoenin yhdeksäs Suomessa vuoden 2018 jälkeen ja kolmas Equinixin kanssa solmittu vihreän sähkön ostosopimus, joiden kokonaismäärä on 129 MW:a 
  • Equinixin kanssa tehty sähkönostosopimus (PPA) on kymmenvuotinen, ja se on osittain sidottu markkinahintoihin
  • Storbötetin tuulipuiston rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2023, ja käyttöönotto tapahtuu alkuvuodesta 2025. 

Neoen (ISIN: FR0011675362, pörssikoodi: NEOEN), yksi maailman johtavista yksinomaan uusiutuvan energian tuottajista, ja Prokon, merkittävä uusiutuviin keskittyvä energiaosuuskunta, ilmoittavat allekirjoittaneensa uuden sähkönostosopimuksen (PPA-sopimus) maailman johtavan digitaalisten infrastruktuuripalvelujen tuottajan Equinixin kanssa. Sopimus koskee vihreän energian ostoa Suomessa vähintään 57 MW:n edestä. Tämä on kolmas PPA-sopimus, jonka Neoen ja Prokon ovat solmineet Equinixin kanssa. Tätä sopimusta edelsivät Lumivaaran ja Björkliden tuulipuistojen kanssa viimeisten 12 kuukauden aikana solmitut tuulienergian ostosopimukset. Hankkeen uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön alkuperätakuut varataan Equinixin kaikkien viiden International Business ExchangeTM (IBX) -datakeskuksen tarpeisiin Suomessa.

Kymmenvuotisen sopimuksen mukaan Equinix ostaa 60 prosenttia rakennettavan Storbötetin tuulipuiston tuotantomäärästä ja alkuperätakuista. Keski-Pohjanmaan Uusikaarlepyyhyn sijoittuvan Storbötetin tuulipuiston kokonaiskapasiteetti tulee olemaan vähintään 95 MW. Storbötetin tuulipuiston rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2023, ja käyttöönotto tapahtuu alkuvuodesta 2025. Tuulipuiston tuottama sähkö syötetään Suomen sähköverkkoon. Neoen omistaa hankkeesta 80 prosentin osuuden, ja loput 20 prosenttia omistaa Prokon.

Equinixin kanssa solmittu sähkönostosopimus on osittain sidottu markkinahintoihin. Kyseessä on Neoenin yhdeksäs yritysasiakkaan kanssa solmittu PPA-sopimus Suomessa vuoden 2018 jälkeen. Tämä osaltaan kertoo siitä, että merkittävät kansainväliset yritykset haluavat tehdä yhteistyötä Neoenin kanssa. Equinix on maailman ensimmäinen datakeskusyritys, joka on asettanut tavoitteekseen käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Tavoitteesta 95 prosenttia saavutettiin vuonna 2021. Samana vuonna Equinix laajensi ilmastositoumuksiaan sisällyttämällä niihin tieteellisiin kriteereihin perustuvan tavoitteen sekä tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraalius kaikessa toiminnassa vuoteen 2030 mennessä. Tämän uusiutuvaa energiaa koskevan PPA-sopimuksen myötä Equinixin pitkäaikaisten sopimusten alainen kokonaiskapasiteetti nousee maailmanlaajuisesti yli 350 MW:iin. 

Prokon, merkittävä uusiutuvan energian kehittäjä, on toiminut Suomessa vuodesta 2011 lähtien, ja sillä on yli 900 MW:n edestä tuulivoimahankkeita pitkälle edenneissä kehitysvaiheissa. Storbötetin tuulipuisto on tyypillinen esimerkki Prokonin visiosta olla luotettava uusiutuvan energian toimittaja ja kestävän yhteiskunnan edistäjä. 

Neoen on toiminut Suomessa vuodesta 2018 lähtien ja on koonnut laajan portfolion, jonka kapasiteetti Suomessa on yli 700 MW. Tähän kuuluvat Hedetin tuulipuisto (81 MW) ja Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh akkuvarasto), molemmat jo toiminnassa, ja vielä rakenteilla olevat Mutkalammin (404 MW) ja Björklidenin (40,4 MW) tuulipuistot sekä Lumivaaran tuulipuisto (53 MW) ja Storbötetin tuulipuisto (95 MW), joiden rakentaminen alkaa vuonna 2023. 

Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen: “Haluamme kiittää Equinixia meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Olemme nyt solmineet Suomessa yhdeksän sähkönostosopimusta, joista kolme Equinixin kanssa. Tämä on erinomainen osoitus kyvystämme tukea yhtiöiden hiilestä irtautumiseen liittyviä strategioita. Olemme johtava toimija yritysten sähkönostosopimusmarkkinoilla Suomessa, joten rakennamme uusia uusiutuvan energian tuotantolaitoksia maahan ja edistämme Suomen energiaomavaraisuutta ja hiilineutraaliutta. Vauhditamme nopeasti kasvavan paikallisen tiimimme avulla kehitystämme Suomessa.” 

Prokon Suomen maajohtaja Jakob Kjellman: “Olemme varmoja, että paikalliset maanomistajat ovat yhtä tyytyväisiä kuin me Prokonilla mahdollisuudestaan osallistua uusiutuvan energian tuottamiseen.” 

Prokon Wind Energy Finland Oy:n saksalaisen emoyhtiön Prokon Regenerative Energien eG:n toimitusjohtaja Henning von Stechow: “Pitkäaikainen sitoutumisemme Suomeen tuottaa edelleen tulosta. Olemme innoissamme siitä, että voimme tällä Equinixin kanssa solmitulla uudella PPA-sopimuksella tuottaa kilpailukykyistä vihreää sähköä innovatiiviselle yritykselle. Tämä luottamus suorituskykyymme edistää myös muita tuulipuistohankkeitamme Suomessa.” 

Equinixin Suomen maajohtaja Sami Holopainen: ”Yhä useammat yritykset maailmanlaajuisesti ovat vihdoinkin heränneet huomaamaan kestävän kehityksen merkityksen ja siihen liittyvän vastuumme. Tämän vuoksi olen ylpeä saadessani ilmoittaa, että Equinix on solminut kolmannen sähkönostosopimuksensa Suomessa Neoenin ja Prokonin kanssa. Sopimus on jälleen kerran hieno osoitus siitä, että Equinix on todellinen edelläkävijä ympäristöasioissa ja uusiutuvan energian tukemisessa. Autamme asiakkaitamme heidän kestävyystavoitteissaan ja vahvistamme sitoutumistamme kestävämpään sähköntuotantoon matkallamme kohti tavoitettamme olla maailmanlaajuisesti ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä.” 

Neoenin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Xavier Barbaro: “Haluan onnitella Suomen tiimiä tästä kolmannesta Equinixin kanssa tänä vuonna solmitusta sähkönostosopimuksesta. Olemme ylpeitä, kun voimme olla mukana vähentämässä hiilen käyttöä maailmanlaajuista digitalisaatiota tukevassa infrastruktuurissa. Olemme myös ylpeitä allekirjoittamiemme sähkönostosopimusten määrästä.