Back
Paris och Helsingfors, 21 December 2022
Neoen och Prokon undertecknar ett tredje PPA-avtal med Equinix i Finland för minst 57 MW vindenergi 
  • Neoen och Prokon avtalar med Equinix om 60 % av den gröna energi och ursprungsgarantier som ska produceras i deras framtida vindkraftpark Storbötet 
  • Detta är det nionde gröna PPA-avtal som Neoen har tecknat i Finland sedan 2018 och det tredje med Equinix, totalt 129 MW mellan de två parterna 
  • Kraftköpsavtalet (PPA) med Equinix löper på 10 år och är delvis indexerat till marknadspriser 
  • Bygget av vindkraftparken Storbötet är planerad att påbörjas 2023, med driftsättning 2025 

Neoen (ISIN: FR0011675362, ticker: NEOEN), en av världens ledande producenter av enbart förnybar energi, och Prokon, ett stort kooperativ för förnybar energi, tillkännager undertecknandet av ett nytt kraftköpsavtal (PPA) med Equinix, ett av världens största företag inom digital infrastruktur, för att tillhandahålla minst 57 MW grön energi i Finland. Detta är det tredje PPA-avtalet som tecknats av Neoen och Prokon med Equinix, dessförinnan Lumivaara och Björkliden vindkrafts PPA, som båda undertecknats under de senaste 12 månaderna. De förnybara ursprungsgarantierna som uppstår från projektet kommer att tilldelas till Equinix på alla fem av företagets International Business ExchangeTM (IBX) datacenter i Finland. 

Enligt det 10-åriga avtalet kommer Equinix att ta hand om 60 % av produktionen och de ursprungsgarantier som ska produceras i den framtida vindkraftparken Storbötet. Storbötet, beläget i den finska kommunen Nyland i centrala Österbotten, kommer att ha en total kapacitet på minst 95 MW. Bygget av vindkraftparken Storbötet är planerad att påbörjas 2023, med ibruktagande sker under 2025. Den elektricitet som genereras från vindkraftsparken kommer att överföras till nationella elnätet. Neoen äger 80 % av projektet, medan det ytterligare delen på 20 % ägs av Prokon. 

PPA-avtalet som tecknats med Equinix är delvis indexerat till marknadspriser. Det är Neoens nionde PPA-avtal med företag i Finland sedan 2018, ett bevis på företagets attraktionskraft för betydande internationella företag som Equinix, det första datacenterföretaget i världen som satt upp ett mål om 100 % förnybar energi och som uppnådde 95 % förnybar energi globalt redan år 2021. Equinix utökade också omfattningen av sina klimatåtaganden 2021 till att inkludera både ett bekräftat vetenskapsbaserat mål och ett mål att nå klimatneutralitet i sin verksamhet år 2030. I ochmed detta senaste PPA-avtal för förnybar energi uppnår Equinix globalt 350 MW total kapacitet under långtidsavtal. 

Prokon har varit verksam i Finland sedan 2011, med en utvecklingsportfölj för vindkraftprojekt på över 900 MW i avancerade utvecklingsstadier. Vindkraftparken Storbötet är ett utmärkt exempel av Prokons vision att vara en pålitlig leverantör av förnybar energi och utvecklare av ett hållbrat samhälle. 

Neoen har varit verksam i Finland sedan 2018 och har byggt upp en stor portfölj, som nu omfattar totalt över 700 MW produktionskapacitet i landet. Dessa tillgångar inkluderar vindkraftsparken Hedet (81 MW) och Yllikkälä Power Reserve (30 MW/30 MWh batterilagring), båda nu i drift, vindkraftsparkerna Mutkalampi (404 MW) och Björkliden (40,4 MW), som för närvarande är under uppbyggnad liksom vindkraftsparkerna Lumivaara (53 MW) och Storbötet (95 MW), som båda börjar uppföras 2023. 

Jerri Loikkanen, verkställande direktör för Neoen Finland: “Vi vill tacka Equinix för deras fortsatta förtroende. Vi har nu undertecknat nio PPA-avtal i Finland, varav tre är med Equinix: detta visar vår förmåga att stöda företag i deras strategi för minska sitt kolavtryck. Som en ledande aktör på den finska PPA-marknaden för företag, tillför vi nya förnybara anläggningar i landet och bidrar aktivt till Finlands energisjälvförsöjande och koldioxidneutralitet. Med vårt växande lokala team kommer vi att ytterligare accelerera vår utveckling i Finland.” 

Jakob Kjellman, chef för Prokon Finland: “Vi är övertygade om att de lokala markägarna är lika nöjda som vi på Prokon om att tillsammans bidra till produktionen av förnybar energi.” 

Henning von Stechow, VD för Prokon Regenerative Energies eG, det tyska moderbolaget till Prokon Wind Energy Finland Oy: “Vårt långsiktiga engagemang i Finland fortsätter att ge resultat. Vi är tacksamma över att konkurrenskraftigt kunna driva ett innovativt företag med grön energi genom detta ytterligare PPA-avtal med Equinix. Detta förtroende för oss ger även medvind åt våra andra vindkraftsprojekt i Finland.” 

Sami Holopainen, verkställande direktör för Finland på Equinix: “Fler och fler företag och länder runt om i världen börjar äntligen vakna upp till betydelsen och ansvaret för miljömässig hållbarhet. Det är därför jag är så stolt över att kunna tillkännage undertecknandet av Equinix tredje finländska PPA med Neoen och Prokon. Detta avtal visar än en gång att Equinix verkligen leder vägen när det gäller miljön och vårt stöd till industrin för förnybar energi, hjälper våra kunder att bli mer hållbara och bekräftar vårt engagemang för mer hållbar kraftproduktion när vi fortsätter vår resa mot att bli klimatneutrala globalt fram till år 2030.” 

Xavier Barbaro, VD och styrelseordförande i Neoen: “Jag vill gratulera vårt team i Finland till detta tredje PPA-avtal som ingås med Equinix i år. Vi är stolta över den roll vi spelar för att minska koldioxidutsläppen från den infrastruktur som ligger till grund för digitaliseringen av vår värld. Vi är också stolta över det antal PPA-avtal som vi har undertecknat: det faktum att kunderna fortsätter att välja Neoens lösningar visar att dessa är bland de mest konkurrenskraftiga och attraktiva på marknaden.”